Motivation SMS

Ada lelaki yang mengeluh, merasa jenuh, lalu mengaduh terjatuh, ia berkata:
LELAH!


Ada lelaki yang lelah, tubuhnya merah, berdarah-darah, namun wajahnya sangat cerah dan semangatnya melimpah, ia berkata:
LILLAH!


Ayyuhal Ikhwah, jadilah lelaki yang Gagah Berdakwah !!!
(Cahyadi Takariawan)

Menuju Kehidupan Lebih Baik

Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ( QS. 94: 5-6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. 2: 286)

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. 67: 1-2)

Hidup telah mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak diperoleh dengan kehidupan yang tanpa masalah, tapi bisa diperoleh dengan meng-atas-i masalah dalam hidup.

Mati telah mengajarkan bahwa menjadi bermakna tidak bisa diperoleh dengan kematian yang biasa-biasa saja, tapi bisa diperoleh dengan kebermanfaatan yang luar biasa.

Segala sesuatu tergantung pada niatnya… Tapi, segala sesuatu juga tergantung akhirnya.

www.the-rule.co.cc