Buku Pintar KPPS

Berikut dapet file yang judulnya Buku Pintar KPPS..so bagi kamu yang mau tau lebih banyak tentang Pemilu silakan aja di download   ..sementara 5 dulu, kan maximal 5 lampiran di MP

buku ini sangat mencerahkan … sinar matahari kaleee.. (silau man) ..he8x

semoga bermanfaat

Attachment: Bab_I.pdf
Attachment: Bab_II.pdf
Attachment: Bab_III.pdf
Attachment: Bab_IV.pdf
Attachment: Bab_V.pdf

Menuju Kehidupan Lebih Baik

Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ( QS. 94: 5-6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. 2: 286)

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. 67: 1-2)

Hidup telah mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak diperoleh dengan kehidupan yang tanpa masalah, tapi bisa diperoleh dengan meng-atas-i masalah dalam hidup.

Mati telah mengajarkan bahwa menjadi bermakna tidak bisa diperoleh dengan kematian yang biasa-biasa saja, tapi bisa diperoleh dengan kebermanfaatan yang luar biasa.

Segala sesuatu tergantung pada niatnya… Tapi, segala sesuatu juga tergantung akhirnya.

www.the-rule.co.cc