Ya Allah…

Kami dapat merasakan kenikmatan dalam hidup, ketika kami mampiu bersabar( Umar bin khatab) …tapi ya Allah, mampukan aku juga untuk tenggelam dalam kesabaran ketika merasakan kenikmatan…

Bahkan ada sahabat yang menyatakan…kami dapat bersabar atas siksaan para kafir quraisy…namun kami belum tentu mampu bersabar manakal pintu-pintu dunia dibukakan kepada kami

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *